top of page

Her çocuğun eşit değerde ve sinemanın büyülü dünyasıyla tanışma hakkı olduğunu düşünüyoruz.

2013-2023 YILLARI ARASINDA

Birlikte,

5 MİLYON

çocuğu sinemanın büyülü dünyası ile tanıştırdık

1 milyon çocuk direkt Sinemasal festivallerine katılarak, 1 milyon çocuk danışmanlık verdiğimiz özel sektör ve yerel yönetim projeleriyle, 3 milyon çocuk ise Sinemasal’dan ilham alınarak kamu kurumları tarafından hayata geçirilen projeler sayesinde sinemanın büyülü dünyasıyla tanışma şansı yakaladı.

"Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. İnsanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.”

— Mustafa Kemal Atatürk

Signature_of_Mustafa_Kemal_Atatürk.png
sinemasal_brotherhood.JPG

SİNEMA, DOSTLUĞUN VE HOŞGÖRÜNÜN

YERLEŞMESİNİ SAĞLIYOR

Sanat, birey ve toplum üzerinde iyileştirici ve birleştirici bir güce sahip. Empati yeteneğimizi geliştirerek bireylerin ve toplumların birbirlerini anlamasını sağlıyor.

 

Sinema, bünyesinde toplanan diğer tüm sanat dallarını topluma en kestirme yolla iletiyor. Filmler, uzaktaki ve belki de bulunduğumuz coğrafyadan çok farklı olan konuları, yerleri ve insanları tanımak, bir süre de olsa farklı yaşamları deneyimlemek için önemli birer kaynak özelliği taşıyor.

 

İzleyici, beyazperdede tanıştığı hayatlar ile kendi arasında bir bağ kuruyor. Bu yönüyle sinema farklı sosyal gruplar arasında kültürel ilişkilerin gelişmesini, dostluğun ve hoşgörünün yerleşmesini sağlıyor.

SİNEMA, ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRİYOR

 

Sinemasal tarafından interaktif ve deneyimsel öğrenme odaklı tasarlanan festivaller, atölyeler, gösteriler ve gösterimler, sosyo-kültürel açıdan imkanları kısıtlı olan çocuklar için hiç bilmedikleri bir dünyanın kapısını aralıyor.

 

Sinemanın büyülü dünyası çocukların zihinlerini besliyor, hayal dünyalarını geliştiriyor ve minik kalplerinde heyecan uyandırıyor.

 

Sinemadan ilham alarak hayata dair alternatiflerinin farkına varan çocukların daha iyi bir gelecek hayal etmeleri sağlanıyor.

 

Çocuklara hayal kurmayı aşılayan Sinemasal; cesaret, iyilik, saflık, masumiyet ve güven gibi birçok değeri de öğrenmelerine vesile oluyor.

sinemasal_akdeniz_çocuklar 9.2..jpg

ODAK NOKTAMIZ

Sinemaya erişimi olmayan, sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar ve aileleri üzerinde sürdürülebilir etki yaratmaya odaklandık.

Her çocuğun eşit değerde ve sinemanın büyülü dünyasıyla tanışma hakkı olduğunu düşünüyoruz ve sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmayı ve bunu adil, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yaparak “Sanata Erişimde Fırsat Eşitsizliği” sorununu en azından sinema alanında tamamıyla ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

 

Konuya akademik ve teorik olarak yaklaşan kişiler için burada bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz;

Eşitsizlikler, bireylerin sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanıyor. ‘Fırsat eşitliği’ kavramı, “herhangi bir alanda bireyler arasında eşit koşulların ve olanakların bulunması durumu” ve “kamusal bir olanaktan herkesin eşit olarak yararlanması ilkesi” olarak tanımlanıyor.

Sinemasal olarak, sanatın (tüm dallarıyla birlikte bir bütün olarak) eğitimde büyük bir rol üstlendiğini ve kamusal bir olanak olduğunu düşünüyoruz. Yani genel ve kapsamlı bir şekilde kullanılan “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kavramını sanat alanına uyarlayarak “Sanata Erişimde Fırsat Eşitliği” şeklinde ifade ediyoruz.

sinemasal_guneydogu_çocuklar_17.jpg
Festivaller

Köylerde, şehirlerin geri planda kalmış mahallelerinde ve mülteci kamplarında yaşayan çocukları sinemayla buluşturan festivaller düzenliyoruz.

Projeleri Keşfet
EnesKayaTEDxReset.jpg
Eğitimler & Danışmanlıklar

Sürdürülebilir çözümler adına yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve gençlik gruplarına eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Detaylar
2016-03-05 20.34.10.jpg
Kamu Politikaları

Sinemaya erişim sorununun tamamen ortadan kalkması için kamu politikalarını iyileştirici çalışmalar yürütüyoruz.

Detaylar

%100 MODELİMİZ

Sinemasal'ın nasıl yapılandırıldığını merak ettiniz mi?

Harika konseptler sunuyoruz

Marka bilinirliği yaratıyoruz

Personel maaşlarını, sabit maliyet ve hizmet alımı masraflarını ödüyoruz

Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz

Çalışmalarımızın %100’ü çocukların sinemayla tanışmasına yardımcı oluyor

Sosyal bir girişimiz. Finansal sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmek için kârlı bir işletme modelinde çalışıyoruz. Harika konseptler yaratmak ve rekabet gücümüzü korumak için gereken her şeye yatırım yapıyoruz. Sadece kâr amacı güden diğer şirketler ile aramızdaki temel fark, hiçbir özel hissedarımızın olmamasıdır (ve asla da olmayacak). Bunun için, tüm faaliyetlerimiz %100 tescilli bir hayır kurumu olan Sinemasal Kültür Sanat Derneği çatısı altında yürütülmektedir. Bağışlar, hibeler ve sponsorluklarla Derneğimize sağlanan desteklerin yanı sıra öz gelir getirici faaliyetlerimizle elde ettiğimiz kazancımızın %100'ünü çocukların sinemayla tanışmasına yardımcı olmak için kullanıyoruz.

ETKİNİ TAKİP ET

Birlikte yaptığımız etkiyi onurlandırmak ve kutlamak istiyoruz. Bu yüzden Sinemasal'a sağlamış olduğunuz destekler ile ihtiyacı olan insanlar için yarattığınız şaşırtıcı etkiyi takip edebilmeniz için Track Your Impact™ sistemini geliştirdik.

Track Your Impact™ sistemimiz; sizlerin değerli katkılarıyla hayat bulan Sinemasal etkinliklerinin hangi bölgelere ulaştığını tam olarak görebilmenizi sağlar. Desteğinizin ardında sizlere iletilen Teşekkür Sertifikasında yer alan takip kodu ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bizden haber bekleyin. Desteğiniz hedefine ulaştıktan sonra, size proje detaylarını içeren bir Faaliyet Raporu göndereceğiz.

Faaliyet Raporu ile etkinliklerin gerçekleştiği bölgeye ait gerçek yaşam hikayelerini keşfedebilir, saha fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz. Sosyal etki analizini inceleyerek uyguladığımız çözümlerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Faaliyet Raporu ile birlikte ayrıntılı Harcama Kalemleri Tablosu da göndereceğiz. Buna ‘’radikal şeffaflık’’ diyebilirsiniz.

Etkini Takip Et
Etkini Takip Et

ETKİLİ ORTAKLIKLAR

Sinemasal Ailesi olarak; çocuklar üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratmamızı sağlayacak, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya büyük özen gösteriyoruz. Ve sadece değerlerimiz çerçevesinde topluma sosyal fayda yaratmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyoruz.

bottom of page