top of page

SİNEMASAL AKADEMİ

12 yıllık saha tecrübemizle Türkiye, Peru, Güney Afrika ve Filipinler’deki çalışmalarımızla elde ettiğimiz deneyimi Sinemasal Akademi programı ile toplumla paylaşıyoruz.

Hedef bölgelerindeki çocuklara sinema deneyimi yaşatmak isteyen yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve gençlik gruplarına eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Sinemasal Akademi ile bugüne kadar 27 ülkede; 207 kamu kurumu, 98 üniversite, 365 yerel yönetim, 182 sivil toplum kuruluşu, 142 gençlik grubu ve 83 özel sektör şirketi ile toplamda 1.714 etkinlikte bir araya geldik.

Sinemasal Akademi aynı zamanda Sinemasal’ın kendisi için de bir okul özelliği taşıyor. Sinemasal Ailesi olarak; yılın belli zamanlarında düzenlediğimiz eğitim kamplarında bir araya gelerek aşağıdaki konular hakkında profesyonellerden eğitimler alıyoruz;

- Etkinlik içeriklerinin geliştirilmesi.

- Finansal sürdürülebilirlik adına gelir modellerinin ve öz gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi.

- Çarpan etkisiyle daha fazla çocuğa ulaşabilme adına iş modelinin ölçeklenebilir hale getirilmesi.

- Sinemaya erişim sorununun tamamen ortadan kalkması için kamu politikalarını iyileştirici çalışmalar üretilmesi.

bottom of page