SİNEMASAL AKADEMİ

8 yıllık saha tecrübemizle Türkiye, Peru, Güney Afrika ve Filipinler’deki çalışmalarımızla elde ettiğimiz deneyimi Sinemasal Akademi programı ile toplumla paylaşıyoruz.

Hedef bölgelerindeki çocuklara sinema deneyimi yaşatmak isteyen yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve gençlik gruplarına eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Sinemasal Akademi ile bugüne kadar 22 ülkede; 157 kamu kurumu, 96 üniversite, 361 yerel yönetim, 159 sivil toplum kuruluşu, 135 gençlik grubu ve 68 özel sektör şirketi ile toplamda 1.643 etkinlikte bir araya geldik.

Sinemasal Akademi aynı zamanda Sinemasal’ın kendisi için de bir okul özelliği taşıyor. Sinemasal Ailesi olarak; yılın belli zamanlarında düzenlediğimiz eğitim kamplarında bir araya gelerek aşağıdaki konular hakkında profesyonellerden eğitimler alıyoruz;

- Etkinlik içeriklerinin geliştirilmesi.

- Finansal sürdürülebilirlik adına gelir modellerinin ve öz gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi.

- Çarpan etkisiyle daha fazla çocuğa ulaşabilme adına iş modelinin ölçeklenebilir hale getirilmesi.

- Sinemaya erişim sorununun tamamen ortadan kalkması için kamu politikalarını iyileştirici çalışmalar üretilmesi.