top of page

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Gelin, birlikte daha fazla çocuğun sinemanın büyülü dünyası ile tanışmasını sağlayalım.

ETKİLİ ORTAKLIKLAR

Etkili Ortaklıklar

Birlikte, sinemanın büyülü dünyasını kullanarak çocukların geleceğine katkıda bulunabiliriz.

“Etki’’nin dezavantajlı durumdaki toplulukların yaşamlarını olumlu yönde etkileyen ve dönüşüm gerçekleştiren, gösterilebilir ve ölçülebilir bir değişiklik anlamına geldiğini düşünüyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, Etki = Olumlu değişim.

 

Bir kuruluşun topluluklara en iyi çözümlerle hizmet verme taahhüdünün en doğru yansımasının, etkisini ölçmeye olan bağlılığının temeline dayandığına inanıyoruz.

Bizim için en iyi ortaklıklar, paylaşılan vizyon, değerler, güven, anlayış, şeffaflık ve ekip çalışması ile ilgili inançlara dayanmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Sinemasal Ailesi olarak, çocuklar üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratmamızı sağlayacak, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya büyük özen gösteriyoruz. Ve sadece değerlerimiz çerçevesinde topluma sosyal fayda yaratmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyoruz.

Ekolojik Değerlerimiz; Sürdürülebilir yaşamı önemseyen kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği kuruyoruz ve etkinliklerimizde kullanılan malzemelerin geri dönüşüme uygun olmasına, insana ve doğaya zarar vermemesine dikkat ediyoruz.

Finansal Değerlerimiz; Sinemasal olarak, elimizde ne kadar imkan olursa olsun, sınırlı kaynakları etkin kullanmanın yollarını araştırıyoruz. Alternatif finans modelleri üzerinde çalışarak israfın en aza indirgendiği organizasyonlara imza atıyoruz.

Sosyal Değerlerimiz; Dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrımlar içerisinde olmayan kişi, kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz ve tüm etkinliklerimizi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği değerlerini gözeterek hazırlıyoruz.

Ekolojik, sosyal ve finansal değerlerimiz ışığında hayata geçirdiğimiz tüm projelerin ölçeklenebilir olmasına ve çarpan etkisiyle milyonlarca insanın hayatında fark yaratmasına gayret gösteriyoruz.

İletişim stratejilerimiz sayesinde projelerimizin ulusal ve uluslararası arenada görünür olmasına büyük önem veriyoruz.

Stratejik partnerlerimizle birlikte tüm çalışmalarımızın sosyal etki analizini, kalite ölçümünü ve değerlendirmesini yapıyoruz. Ayrıca dönemsel ve proje bazlı olarak bağımsız ve alanlarında yetkin kişiler ve kurumlarla da çalışıyoruz. Sosyal etkimizle ilgili aşağıdaki verileri topluyoruz;

 

- Başarı hikayeleri

 

- Çıktılar ile ilgili sayısal veriler (ulaşılan kişi sayısı, etkinlik gerçekleştirilen bölge sayısı vb.)

- Farklı paydaşların yaşadığı değişimler ile ilgili niteliksel veri (tanıklık, gözlem, mülakat, odak grup görüşmeleri gibi metotlarla ulaşılan veriler)

 

- Farklı paydaşların yaşadığı değişimler ile ilgili niceliksel veri (anketler, istatistikler, fayda-maliyet analizleri gibi metotlarla ulaşılan veriler)

 

Etkinliklere ait faaliyet raporlarımızı ve ayrıntılı harcama kalemleri tablolarımızı tam şeffaflık ilkesiyle Hayal Ortaklarımız ile paylaşıyoruz.

bottom of page